Koplietot - Par PGV un to objektu aizsargjoslam, saimnieciskas darbibas ierobezojumiem aizsargjoslas.pdf