Koplietot - Apliecinajuma karte bez liet veida mainas 5 piel.pdf