Koplietot - iesniegums_publisku_pasakumu_rikosanai.doc