Koplietot - atteikumam no pirmpirkuma tiesibam_DND.doc