Koplietot - Paskaidrojuma raksts konservacijai 7 piel.pdf