Koplietot - Apliecinajums par ekas gat ekspl 14 piel.pdf