Koplietot - 0702_2015_VID_saimnieciska_darbiba_nekust_ipas_iziresana.pdf