Koplietot - apliecinajums par gatavibu ekspl11 piel.pdf