Koplietot - Apliecinajums par buves gat ekspl 11 piel.pdf