Koplietot - nolikums_deputatu_kom_loc_darba_samaksa.pdf