Koplietot - Planota atlauta izmantosana IZZINA_DND.doc