Koplietot - Apliec par inzen buvju nojauksanu 14 piel.pdf